D1003 CAD/CAM sustavi

x. semestar sveučilišnog diplomskog studija Proizvodno strojarstvo, Konstruiranje i razvoj proizvoda
Tjedno opterećenje: 2P + 1V
ECTS bodovi: 4

dr. sc. Milan Kljajin, red. prof. u tr. zv., konzultacije ponedjeljkom i srijedom od 14:00 do 15:00 u kabinetu 309
dr.sc. Antun Stoić, red. prof., konzultacije ponedjeljkom u 10h u kabinetu 306
dr.sc. Goran Šimunović, izv. prof., konzultacije ponedjeljkom od 12h do 14h u kabinetu G1A

Okvirni sadržaj predmeta:

Cilj kolegija je upoznati studente s CAD programskim aplikacijama, modulima koji su dio pojedinih CAD aplikacija i način njihove uporabe. Studenti će steći znanja efikasnog korištenja CAD programskih sustava. Upoznavanje mogućnosti primjene računala u proizvodnji. Pregledno upoznavanje primjene računala kod CMM strojeva, robota, sustava transporta i skladištenja, te potreba i mogućnosti integracije proizvodne opreme primjenom programabilnih kontrolera.

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja:

Predavanja i vježbe te izrada seminarskog rada.

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita:

  1. Zeid, I.: Mastering CAD/CAM, ISBN 0072976810, McGraw-Hill Education, 2004.
  2. Kunwoo, Lee: Principles of CAD/CAM/CAE Systems, 1st edition, ISBN 0201380366, Prentice Hall, 1999.

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska:

  1. Altintas, Y.: Manufacturing Automation, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
  2. Cebalo, R.: Obradni sustavi, Vedograf, Zagreb 2000.
  3. Thomson, W.T.; Dahleh, M.D.: Theory of Vibrations with Applications, 5/E, ISBN 0-13-651068-X, Prentice Hall, 1998.
  4. Zeid, I.: CAD/CAM Theory and Practice, ISBN 0070728577, McGraw-Hill Education, 1991.

Način polaganja ispita:

Kontinuirano provjerom znanja na kolokviju I. i II.