D 1032  Kontrole trošenja materijala

Semestar i vrsta studija: X. semestar sveučilišnog diplomskog studija Proizvodno strojarstvo, smjer Inženjerstvo materijala
Tjedno opterećenje: 2P + 2V
ECTS bodovi: 5

Ime i prezime nositelja kolegija i asistenata koji sudjeluju na kolegiju, pripadajuća zvanja, termin konzultacija i lokacija održavanja konzultacija
Prof.dr.sc. Vlatko Marušić, konzultacije petkom od 9h do 10 h u kabinetu 403