D 727  Ekološka zaštita

Semestar i vrsta studija: IX. Semestar diplomskog studija Proizvodno strojarstvo, Smjer: Inženjerstvo materijala
Tjedno opterećenje: 2P+1V
ECTS bodovi: 3