D822 Primjena ERP sustava

I. semestar sveučilišnog diplomskog studija Proizvodno strojarstvo
Tjedno opterećenje: 2P + 3V
ECTS bodovi: 5
Prof. dr. sc. Goran Šimunović, konzultacije ponedjeljkom od 12h do 14h u kabinetu G1A
Prof. dr. sc. Katica Šimunović, konzultacije ponedjeljkom od 9h do 11h u kabinetu G103
Prof. dr. sc. Roberto Lujić, konzultacije ponedjeljkom od 12h do 14h u kabinetu G108
Prof. dr. sc. Tomislav Šarić, konzultacije ponedjeljkom od 12h do 14h u kabinetu G11
Sara Havrlišan, mag. ing. mech., konzultacije četvrtkom od 12h do 14h u kabinetu G106
Dr. sc. Ilija Svalina, konzultacije ponedjeljkom i četvrtkom od 12h do 14h u kabinetu G1