D823 Dijagnostika tehničkih sustava

VIII. semestar sveučilišnog preddiplomskog studija Prizvodno strojarstvo
Tjedno opterećenje: 2P + 1V
ECTS bodovi: 4
Prof. dr. sc. Tomislav Šarić, konzultacije ponedjeljkom od 11h do 12:30h u kabinetu G11