D827  Algoritamsko razmišljanje

I. semestar sveučilišnog preddiplomskog studija Proizvodno strojarstvo
Tjedno opterećenje: 2P + 0V
ECTS bodovi: 4
Prof.dr.sc. Goran Šimunović, konzultacije ponedjeljkom od 12h do 14 h u kabinetu G1A