D 844  Laboratorijska ispitivanja materijala II

Semestar i vrsta studija: VIII. semestar sveučilišnog diplomskog studija Proizvodno strojarstvo, usmjerenje: Inženjerstvo materijala
Tjedno opterećenje: 2P + 2V
ECTS bodovi: 4

Ime i prezime nositelja kolegija i asistenata koji sudjeluju na kolegiju, pripadajuća zvanja, termin konzultacija i lokacija održavanja konzultacija
Prof.dr.sc. Vlatko Marušić, konzultacije petkom od 9h do 10 h u kabinetu 403
Doc.dr.sc. Andrijana Milinović, konzultacije ponedjeljkom od 13 h do 14 h u kabinetu 404
Mr.sc. Radojka Marković, konzultacije utorkom od 13 h do 14 h u kabinetu 303
Rosandić Željko, asistent, konzultacije srijedom od 13 h do 14 h u kabinetu 404