D847 Izbor materijala

x. semestar sveučilišnog diplomskog studija Proizvodno strojarstvo, Logistika proizvodnje
Tjedno opterećenje: 2P + 1V
ECTS bodovi: 3

dr. sc. Milan Kljajin, red. prof. u tr. zv., konzultacije ponedjeljkom i srijedom od 14:00 do 15:00 u kabinetu 309
dr.sc. Pero Raos, red. prof. u tr. zv., red. prof. u TZ., konzultacije utorkom od 11h do 13h u kabinetu 308
dr.sc. Ivica Kladarić, red. prof., prema dogovoru u kabinetu 303
dr. sc. Mirko Karakašić, viši asistent, konzultacije ponedjeljkom od 9:00 do 11:00 h u kabinetu 310
Josip Stojšić, dipl.ing., asistent, konzultacije srijedom od 11h do 13h u kabinetu 308