D924  Metode analize poslovnog sustava

Upute za izradu seminarskog rada