D 933  Posebni postupci ispitivanja materijala

Semestar i vrsta studija: IX. semestar sveučilišnog diplomskog studija Proizvodno strojarstvo, usmjerenje: Inženjerstvo materijala

Tjedno opterećenje: 2P + 2V

ECTS bodovi:  5