D 934 Termodifuzijske obradbe

Semestar i vrsta studija: IX. semestar sveučilišnog diplomskog studija Proizvodno strojarstvo, usmjerenje: Inženjerstvo materijala

Tjedno opterećenje: 2P + 2V    
ECTS bodovi: 5

Ime i prezime nositelja kolegija i asistenata koji sudjeluju na kolegiju, pripadajuća zvanja, termin konzultacija i lokacija održavanja konzultacija
Prof.dr.sc. Dragomir Krumes, konzultacije ponedjeljkom od 13 h do 14 h u kabinetu 304
Prof.dr.sc. Ivica Kladarić, prema dogovoru u kabinetu 303