D946 Recikliranje i ekološko zbrinjavanje proizvoda I

IX. semestar sveučilišnog diplomskog studija Proizvodno strojarstvo, usmjerenje Strojarske tehnologije
Tjedno opterećenje: 2P + 1V,
ECTS bodovi: 4
Prof.dr.sc. Pero Raos, konzultacije utorkom od 11h do 13 h u kabinetu 308
Prof.dr.sc. Milan Kljajin, konzultacije ponedjeljkom od 14h do 15h i srijedom od 14h do 15h u kabinetu 309
Josip Stojšić, dipl.ing., konzultacije srijedom od 11h do 13 h u kabinetu 308
16.09.2014.
Potpisi i upis ocjena kod prof.Raosa biti će u srijedu 17.09.2014 u 08:30, kabinet 308.
03.07.2013.
Upis ocjene prof. Raos - subota 06.07., indeks donijeti kod asistenta u kabinet 308 do petka.
16.11.2012.
Predavanja i vježbe iz kolegija Recikliranje i ekološko zbrinjavanje proizvoda I održati će se u srijedu 21.11.2012. prema rasporedu (od 11 do 14 sati u 205)
13.11.2012.
Predavanja i Vježbe iz kolegija Recikliranje i ekološko zbrinjavanje proizvoda I, neće se održati u srijedu 14.11.2012.
Za slijedeći termin (21.11.2012.) biti će naknadna obavijest.