D1061 Modeliranje izgaranja i prijenosa topline

IV. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo
Tjedno opterećenje: 2P + 2V 
ECTS bodovi: 4

Dr.sc. Milan Vujanović, dipl.ing.
Prof.dr.sc. Marija Živić, konzultacije srijedom od 12 h do 14 h u kabinetu G3A
Antun Barac, mag.ing.mech., konzultacije u kabinetu G104A
Mario Holik, mag.ing.mech., konzultacije ponedjeljkom i petkom od 9h do 11h u kabinetu G104A
Željko Zmaić, dipl.ing., konzultacije utorkom od 9 h do 11 h u kabinetu G3

 .