D767 Izmjenjivači topline

I. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo
Tjedno opterećenje: 2P + 2V 
ECTS bodovi: 5

Prof.dr.sc. Antun Galović
Prof.dr.sc. Marija Živić, konzultacije srijedom od 9 h do 11 h u kabinetu G3A
Antun Barac, mag.ing.mech., konzultacije u kabinetu G104A
Mario Holik, mag.ing.mech., konzultacije ponedjeljkom i petkom od 9h do 11h u kabinetu G104A
Ružica Končić, dipl.ing., konzultacije ponedjeljkom i petkom od 9 h do 11 h u kabinetu G114
Željko Zmaić, dipl.ing., konzultacije utorkom od 9 h do 11 h u kabinetu G3

 .