D961 Vjetroturbine

III. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo
Tjedno opterećenje: 2P + 2V 
ECTS bodovi: 5

prof.dr.sc. Zvonimir Guzović
Prof.dr.sc. Marija Živić, konzultacije srijedom od 9 h do 11 h u kabinetu G3A
Prof.dr.sc. Ante Čikić, konzultacije utorkom od 10 h do 12 h u kabinetu G114
Antun Barac, mag.ing.mech., konzultacije u kabinetu G104A
Željko Zmaić, dipl.ing., konzultacije utorkom od 9 h do 11 h u kabinetu G3

 .