D1002 Računalom integrirana proizvodnja

IV. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo
Tjedno opterećenje: 2P + 2V
ECTS bodovi: 4.0
Prof. dr. sc. Roberto Lujić, konzultacije četvrtkom od 12h do 14 h u kabinetu G108
Prof. dr. sc. Tomislav Šarić, konzultacije četvrtkom od 12h do 14 h u kabinetu G11
Prof. dr. sc. Goran Šimunović, konzultacije četvrtkom od 12h do 14 h u kabinetu G1A
Miroslav Mazurek, mag.ing.elteh., konzultacije ponedjeljkom od 12h do 14h u kabinetu G2
Mr. sc. Mirjana Čičak, konzultacije ponedjeljkom od 12h do 14h u kabinetu G112