D1004 Normizacija i tehnička regulativa

X. semestar sveučilišnog diplomskog studija Proizvodno strojarstvo, smjer: Konstruiranje i razvoj proizvoda,
IV. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo, smjer: Konstruiranje i razvoj proizvoda
Tjedno opterećenje: 2P+0V (X. semestar), 2P+2V (IV. semestar)
ECTS bodovi: 2 (X. semestar), 4 (IV. semestar)

dr. sc. Marinko Stojkov, izv. prof. konzultacije utorkom od 11 h do 13 h u kabinetu G104
doc.dr.sc. Leon Maglić, konzultacije srijedom od 13h do 15h u kabinetu 306