D1009 Prenosila i dizala

IV. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo, Konstruiranje i razvoj proizvoda
X. semestar sveučilišnog diplomskog studija Proizvodno strojarstvo, Konstruiranje i razvoj proizvoda
Tjedno opterećenje: 2P + 2V (IV. semestar), 2P + 0V (X. semestar)
ECTS bodovi: 4 (IV. semestar), 2 (X. semestar)

Dr. sc. Dražan Kozak, red. prof. u. tr. zv., ured 310termin konzultacija
Dr. sc. Milan Kljajin, red. prof. u tr. zv., ured 309termin konzultacija
Dr. sc. Željko Ivandić, red. prof., ured 311termin konzultacija
Dr. sc. Todor Ergić, red. prof., ured 311termin konzultacija
Ivan Grgić, dipl. ing. stroj., ured 402termin konzultacija
Dubravko Šotola, mag. ing. mech., ured 402termin konzultacija
Vjekoslav Šimunović, mag. ing. mech., ured 411termin konzultacija