D1010 Recikliranje i ekološko zbrinjavanje proizvoda*
D1010 Recikliranje i ekološko zbrinjavanje proizvoda II**

*IV. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo, usmjerenje Konstruiranje i razvoj proizvoda
*II. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo, usmjerenje Inženjenjerstvo materijala
**X. semestar sveučilišnog diplomskog studija Proizvodno strojarstvo, usmjerenje Konstruiranje i razvoj proizvoda
Tjedno opterećenje: 2P + 2V*, 2P+0V** 
ECTS bodovi: 4 (IV. semestar), 5 (II. semestar), 2 (X. semestar)
Prof.dr.sc. Pero Raos, konzultacije utorkom od 11h do 13 h u kabinetu 308
Prof.dr.sc. Milan Kljajin, konzultacije ponedjeljkom od 14h do 15h i srijedom od 14h do 15h u kabinetu 309
Josip Stojšić, dipl.ing., konzultacije srijedom od 11h do 13 h u kabinetu 308
12.02.2014.
Predavanja iz kolegija Recikliranje i ekološko zbrinjavanje proizvoda II počinju u četvrtak 27.02. prema rasporedu.