D1021 Strategije i metode održavanja
I. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo
Tjedno opterećenje: 2P + 2V
ECTS bodovi: 5
Prof.dr.sc. Tomislav Šarić, konzultacije ponedjeljkom od 11h do 12.30 h u kabinetu G11 uz prethodnu najavu na email.

 

                                         Obveze studenata pri izradi Diplomskog rada ! (Pročitaj ovdje)

AKADEMSKA 2019./2020. GODINA

Raspored i sudjelovanje izvanrednih studenata po grupama na vježbama Strojarske tehnologije te ostvareno pravo na potpis iz kolegija: Pogledati ovdje (Vježbe su obavezne i uvjet za potpis !).

Rezultati pred - roka (izvanredni studenti), održan 30. studenog - Strojarske tehnologije: Pogledati ovdje  New !

Raspored i sudjelovanje redovitih studenata po grupama na vježbama diplomskom studiju  Strojarske tehnologije Pogledati ovdje (Vježbe su obavezne!).

Seminarski rad I je obavezno predati u tiskanoj i uvezanoj formi (upute s predavanja) do 24. siječnja 2020. god. (kraja semestra) uvjet za potpis i izlazak na ispit je predan i prihvaćen seminarski rad. Uz tiskanu verziju rada obaveznno prilažiti na CD doc i pdf inačicu seminarskog rada.

Seminarski rad II (nije obvavezan) oblikuje se prema unaprijed dogovorenoj temi s predmetnim nastavnikom. Isti se mora oblikovati (doc - pdf - ppt na CD), završiti i prezentirati (ppt) na zadnjem predavanju u semestru slušanja kolegija. Uspješno oblikovan i obranjen seminarski rad je zamjena za pismeni dio ispita (ishodi učenja).