D 1033  Legure obojenih metala

Semestar i vrsta studija: III. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo, usmjerenje: Inženjerstvo materijala

X. semestar sveučilišnog diplomskog studija Proizvodno strojarstvo, usmjerenje: Inženjerstvo materijala

Tjedno opterećenje: 2P + 2V    
ECTS bodovi: 5

Ime i prezime nositelja kolegija i asistenata koji sudjeluju na kolegiju, pripadajuća zvanja, termin konzultacija i lokacija održavanja konzultacija
Prof.dr.sc. Ivica Kladarić, prema dogovoru u kabinetu 303
Izv. prof.dr.sc. Andrijana Milinović, konzultacije ponedjeljkom od 13 h do 14 h 404
Ivan Opačak, mag.ing.mech, konzultacije utorkom od 12h do 13 h u kabinetu 304
Nikolina Berić, mag.ing.mech., asistentica, konzultacije ponedjeljkom od 12h do13 h u kabinetu 303
Aleksandar Bašić, dipl.ing., stručni suradnik, konzultacije prema dogovoru u kabinetu 403