D728 Prijenos topline

I. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo
Tjedno opterećenje: 2P + 2V
ECTS bodovi: 5
Prof.dr.sc. Marija Živić, konzultacije srijedom od 12 h do 14 h u kabinetu G3A
Željko Zmaić, dipl.ing., konzultacije utorkom od 9 h do 11 h u kabinetu G3
Mario Holik, mag.ing.mech., konzultacije utorkom od 9 h do 11 h u kabinetu G104A