D768 Liberalizacija energetskog tržišta

I. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo
Tjedno opterećenje: 2P + 2V
ECTS bodovi: 5
Prof.dr.sc. Eraldo Banovac
Prof.dr.sc. Marinko Stojkov, konzultacije utorkom od 11 h do 13 h u kabinetu G104
Antun Barac, mag.ing.mech., konzultacije u kabinetu G104A

.