D780 Projektiranje i modeliranje tehnoloških procesa

I. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo
Tjedno opterećenje: 2P + 2V
ECTS bodovi: 5
Prof. dr. sc. Goran Šimunović, konzultacije ponedjeljkom od 12h do 14h u kabinetu G1A
Doc. dr. sc. Ilija Svalina, konzultacije ponedjeljkom i četvrtkom od 12h do 14h u kabinetu G1