D800 Pogonska čvrstoća konstrukcija

II. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo, smjer: Konstruiranje i razvoj proizvoda,
VIII. semestar sveučilišnog diplomskog studija Proizvodno strojarstvo, smjer: Konstruiranje i razvoj proizvoda
Tjedno opterećenje: 2P + 2V    
ECTS bodovi: 4 (VIII. semestar), 5 (II. semestar)