D802 Mehanika loma

I. semestar sveučilišnog diplomskog studija Proizvodno strojarstvo, smjer: Konstruiranje i razvoj proizvoda,
III. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo, smjer: Konstruiranje i razvoj proizvoda
Tjedno opterećenje: 2P + 2V    
ECTS bodovi: 4 (I. semestar), 5 (III. semestar)

 

Loomen stranica kolegija Mehanika loma