D 840 Alatni materijali
Semestar i vrsta studija: II. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo, usmjerenje: Inženjerstvo materijala i Logistika proizvodnje
IV. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo, usmjerenje: Strojarske tehnologije
VIII. semestar sveučilišnog diplomskog studija Proizvodno strojarstvo, usmjerenje: Inženjerstvo materijala
Tjedno opterećenje: 2P + 2V    
ECTS bodovi: 5 (II. semestar), 4 (IV. semestar), 4 (VIII. semestar)

Ime i prezime nositelja kolegija i asistenata koji sudjeluju na kolegiju, pripadajuća zvanja, termin konzultacija i lokacija održavanja konzultacija
 
Prof.dr.sc. Ivica Kladarić, konzultacije prema dogovoru u kabinetu 305
Izv.prof.dr.sc. Andrijana Milinović, konzultacije ponedjeljkom od 13h do 14h 404
Ivan Opačak, mag.ing.mech., asistent, konzultacije utorkom od 12h do 13h u kabinetu 304
Nikolina Berić, mag.ing.mech., asistentica, konzultacije ponedjeljkom od 12h do13 h u kabinetu 303
Aleksandar Bašić, dipl.ing., stručni suradnik, konzultacije prema dogovoru u kabinetu 403
Obavijesti