D 842  Kompoziti i polimeri

Semestar i vrsta studija: II. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo, usmjerenje: Inženjerstvo materijala i Logistika proizvodnje
VIII. semestar sveučilišnog diplomskog studija Proizvodno strojarstvo, usmjerenje: Inženjerstvo materijala
Tjedno opterećenje: 2P + 2V    
ECTS bodovi: 5

Ime i prezime nositelja kolegija i asistenata koji sudjeluju na kolegiju, pripadajuća zvanja, termin konzultacija i lokacija održavanja konzultacija
Prof.dr.sc. Vlatko Marušić, konzultacije petkom od 9h do 10 h u kabinetu 403
Izv.prof.dr.sc. Andrijana Milinović, konzultacije ponedjeljkom od 13 h do 14 h u kabinetu 404
Ivan Opačak, mag.ing.mech, konzultacije utorkom od 12h do 13 h u kabinetu 304
Aleksandar Bašić, dipl.ing., stručni suradnik, konzultacije prema dogovoru u kabinetu 403