D863 Tehnika grijanja hlađenja i klimatizacije

II. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo
Tjedno opterećenje: 2P + 2V
ECTS bodovi: 5

Prof.dr.sc. Ante Čikić, konzultacije utorkom od 10 h do 12 h u kabinetu G114
Prof.dr.sc. Branimir Pavković
Prof.dr.sc. Marinko Stojkov, konzultacije utorkom od 11 h do 13 h u kabinetu G104
Antun Barac, mag.ing.mech., konzultacije u kabinetu G104A
Željko Zmaić, dipl.ing., konzultacije utorkom od 9 h do 11 h u kabinetu G3

 Izvedbeni plan nastave