D867 Projektiranje procesnih sustava

II. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo
Tjedno opterećenje: 2P + 2V
ECTS bodovi: 5

Prof.dr.sc. Ante Čikić, konzultacije utorkom od 10 h do 12 h u kabinetu G114
Antun Barac, mag.ing.mech., konzultacije u kabinetu G104A
Mario Holik, mag.ing.mech., konzultacije ponedjeljkom i petkom od 9 h do 11 h u kabinetu G104A
Ružica Končić, dipl.ing., konzultacije ponedjeljkom i petkom od 9 h do 11 h u kabinetu G114

 .