D900 Industrijski dizajn

III. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo, Konstruiranje i razvoj proizvoda
IX. semestar sveučilišnog diplomskog studija Proizvodno strojarstvo, Konstruiranje i razvoj proizvoda
Tjedno opterećenje: 2P + 2V (III. semestar), 2P + 1V (IX. semestar)
ECTS bodovi: 5 (III. semestar), 4 (IX. semestar)

dr. sc. Milan Kljajin, red. prof. u tr. zv., ured 309termin konzultacija
dr. sc. Željko Ivandić, red. prof., ured 311termin konzultacija
dr. sc. Mirko Karakašić, izv. prof., ured 310termin konzultacija
Ivan Grgić, dipl. ing. stroj., ured 402termin konzultacija
Dubravko Šotola, mag. ing. mech., ured 402termin konzultacija