D904 Teorija elastičnosti

II. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo, smjer: Konstruiranje i razvoj proizvoda,
IX. semestar sveučilišnog diplomskog studija Proizvodno strojarstvo, smjer: Konstruiranje i razvoj proizvoda
Tjedno opterećenje: 2P + 2V (II. semestar), 2P + 1V (IX. semestar)    
ECTS bodovi: 5 (II. semestar), 4 (IX. semestar)