D905 Elektrane

III. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo
Tjedno opterećenje: 2P + 2V
ECTS bodovi: 5
Prof.dr.sc. Marinko Stojkov, konzultacije utorkom od 11 h do 13 h u kabinetu G104
Prof.dr.sc. Damir Šljivac
Tomislav Alinjak, dipl.ing.el.
Antun Barac, mag.ing.mech., konzultacije u kabinetu G104A
Ružica Končić, dipl.ing., konzultacije ponedjeljkom i petkom od 9 h do 11 h u kabinetu G114
Željko Zmaić, dipl.ing., konzultacije utorkom od 9 h do 11 h u kabinetu G3