D908 Vibroakustične analize

III. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo, Konstruiranje i razvoj proizvoda
Tjedno opterećenje: 2P + 2V (III. semestar)
ECTS bodovi: 5 (III. semestar)

Dr. sc. Dražan Kozak, red. prof. u. tr. zv., ured 310termin konzultacija
Dr. sc. Todor Ergić, red. prof., ured 311termin konzultacija
Dr. sc. Marko Katinić, docent, ured 311termin konzultacija
Dr. sc. Darko Damjanović, ured 411termin konzultacija
Dr. sc. Ivan Gelo, ured 402termin konzultacija