D910 Optimiranje konstrukcija

II. semestar sveučilišnog diplomskog studija Proizvodno strojarstvo, smjer: Konstruiranje i razvoj proizvoda, 
III. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo, smjer: Konstruiranje i razvoj proizvoda
Tjedno opterećenje: 2P + 1V (II. semestar), 2P + 2V (III. semestar)
ECTS bodovi: 3 (II. semestar), 5 (III. semestar)

Dr. sc. Dražan Kozak, red. prof. u. tr. zv., ured 310termin konzultacija
Dr. sc. Željko Ivandić, red. prof., ured 311termin konzultacija
Dr. sc. Pejo Konjatić, izv. prof., ured 407termin konzultacija
Dr. sc. Mirko Karakašić, izv. prof., ured 407termin konzultacija
Dr. sc. Darko Damjanović, ured 411termin konzultacija
Dr. sc. Ivan Gelo, ured 402termin konzultacija
Vjekoslav Šimunović, mag. ing. mech., ured 411termin konzultacija
Ivan Grgić, dipl. ing. stroj.
, ured 402termin konzultacija
Dubravko Šotola, mag. ing. mech., ured 402termin konzultacija

Loomen stranica kolegija Optimiranje konstrukcija