D968 Energetska učinkovitost

III. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo
Tjedno opterećenje: 2P + 2V
ECTS bodovi: 5
 
Prof.dr.sc. Ante Čikić, konzultacije utorkom od 10 h do 12 h u kabinetu G114
Prof.dr.sc. Marinko Stojkov
, konzultacije utorkom od 11 h do 13 h u kabinetu G104
Prof.dr.sc. Marija Živić, konzultacije srijedom od 9 h do 11 h u kabinetu G3A
Antun Barac, mag.ing.mech., konzultacije u kabinetu G104A
Ružica Končić, dipl.ing., konzultacije ponedjeljkom i petkom od 9 h do 11 h u kabinetu G114