P405 Toplinski strojevi

II. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo
Tjedno opterećenje: 2P + 2V
ECTS bodovi: 5
Prof.dr.sc. Marija Živić, konzultacije srijedom od 12 h do 14 h u kabinetu G3A
Mario Holik, mag.ing.mech., konzultacije utorkom od 9 h do 11 h u kabinetu G104A

Usmeni dio ispita iz kolegija "Toplinski strojevi" održat će se u petak, 22. veljače 2013. u 9.00 sati u Gundulićevoj ulici (kabinet G3A).
Detalji: P305 - Obavijesti