P701 Dinamika strojeva

II. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo
Tjedno opterećenje: 2P + 2V     
ECTS bodovi: 5

 Konzultacije će se umjesto 5.2.2020. održati 6.2.2020. s početkom u 10,00 h.