P704 Tribologija elemenata strojeva

I. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo, Konstruiranje i razvoj proizvoda
Tjedno opterećenje: 2P + 2V
ECTS bodovi: 5

dr. sc. Milan Kljajin, red. prof. u tr. zv., konzultacije ponedjeljkom i srijedom od 14:00 do 15:00 u kabinetu 309
dr.sc. Vlatko Marušić, red. prof., konzultacije petkom od 9h do 10 h u kabinetu 403
dr. sc. Željko Ivandić, izv. prof., konzultacije utorkom od 13:00 do 15:00 h u kabinetu 311
dr. sc. Mirko Karakašić, viši asistent, konzultacije ponedjeljkom od 9:00 do 11:00 h u kabinetu 310
Mato Kokanović, dipl. ing. str., asistent, konzultacije ponedjeljkom od 11:00 do 13:00 h u kabinetu 402
Tomislav Baškarić, mag. ing. mech., konzultacije srijedom od 11 do 13 h u kabinetu 411