P723 Računalom podržana priprema i proizvodnja
II. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo
Tjedno opterećenje: 2P + 2V
ECTS bodovi: 5
Prof. dr. sc. Goran Šimunović, konzultacije ponedjeljkom od 12h do 14h u kabinetu G1A
Prof. dr. sc. Tomislav Šarić, konzultacije ponedjeljkom od 12h do 14h u kabinetu G11
Doc. dr. sc. Ilija Svalina, konzultacije ponedjeljkom i četvrtkom od 12h do 14h u kabinetu G1