Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij

Šifra

Predmeti

PD101

Logistika znanstveno-istraživačkog rada

PD102

Matematika i statistika

PD103

Suvremeni proizvodni postupci

PD104

Primjena umjetne inteligencije

PD105

Numeričke metode u mehanici

PD201

Visokoučinski postupci spajanja

PD202

Suvremene tehnologije lijevanja

PD203

Deformacijski postupci

PD204

Brza izradba prototipa i proizvoda

PD301

Toplinski aktivirani procesi

PD302

Visokobrzinski postupci obrade i sustavi

PD303

Tehnologičnost proizvoda

PD304

Modificiranje površina materijala i inženjerstvo površina

PD401

Izabrana poglavlja iz zavarivanja

PD402

Mehanizmi korozijskih oštećivanja i preventiva

PD403

Odabrana poglavlja iz materijala

PD501

Operacijski menadžment

PD502

Upravljanje proizvodnjom, projektima i resursima

PD503

Računalom podržano konstruiranje i izrada (CAD/CAPP/CAM)

PD504

Nove strategije održavanja

PD601

ERP sustavi upravljanja poduzećima

PD602

Inteligentni proizvodni sustavi

PD603

Projektiranje informacijskih sustava

PD604

Menadžment ljudskih resursa

PD701

Dijagnostika

PD702

Fleksibilni proizvodni sustavi

PD703

Upravljanje kvalitetom

PD704

Strategijski menadžment

PD801

Teorija konstruiranja

PD802

Elastomehanika i plastomehanika

PD803

Tankostjene konstrukcije

PD804

Teorija strojarskih sustava

PD901

Metoda konačnih elemenata u mehanici konstrukcija

PD902

Modeliranje konstrukcija i konstrukcijskog procesa

PD903

Zamorna čvrstoća i mehanika loma

PD904

Izabrana područja iz elemenata strojarskih konstrukcija

PD951

Metode vrednovanja konstrukcija

PD952

Proračun, oblikovanje i optimiranje konstrukcija

PD953

Razvoj proizvoda i ergonomija

PD954

Oštećenja konstrukcija