PD 503  Računalom podržano konstruiranje i izrada CAD/CAPP/CAM

II. semestar poslijediplomskog doktorskog studija
Opterećenje u semestru: 20P + 10E
ECTS bodovi: 7,5

Prof. dr. sc. Goran Šimunović, konzultacije četvrtkom od 12h do 14 h u kabinetu G1A
Prof. dr. sc. Tomislav Šarić, konzultacije ponedjeljkom od 11h do 13 h u kabinetu G11
Doc. dr. sc. Igor Budak, konzultacije prema dogovoru s profesorom
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Galeta, konzultacije ponedjeljkom od 12h do 14h u kabinetu G102