PD101 Logistika znanstveno-istraživačkog rada

I. Semestar svučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija strojarstva
Opterećenje u semestru: 30P + 0E 
ECTS bodovi: 7,5

Prof. dr. sc. Dražan Kozak, konzultacije ponedjeljkom od 12 h do 13 h u kabinetu 310
Prof. dr. sc. Marija Živić, konzultacije srijedom od 12 h do 14 h u kabinetu G3A
Prof. dr. sc. Katica Šimunović, konzultacije ponedjeljkom od 9 h do 11 h u kabinetu G103
Prof. dr. sc. Sergej Hloch, (TU Košice, Slovačka), konzultacije e-mailom: hloch.sergej@gmail.com