PD102 Matematika i statistika

I. Semestar svučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija strojarstva
Opterećenje u semestru: 30P + 0E 
ECTS bodovi: 7,5

Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, konzultacije srijedom od 10h do 11h, Odjel za matematiku, Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek u kabinetu 23
Izv. prof. dr. sc. Mirta Benšić, konzultacije četvrtkom od 12h do 13h, Odjel za matematiku, Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek u kabinetu 24
Izv. prof. dr. sc. Kristian Sabo, konzultacije srijedom od 11h do 12h, Odjel za matematiku, Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek u kabinetu 18