PD201 Visokoučinski postupci spajanja

Semestar i vrsta studija: 2. semestar poslijediplomskog doktorskog studija 
Opterećenje u semestru: 20P + 10V
ECTS bodovi: 7,5
Prof.dr.sc. Pero Raos, konzultacije utorkom od 11h do 13h u kabinetu 308
Prof.dr.sc Ivan Samardžić, konzultacije petkom od 13h do 15h u kabinetu 307