PD204 Brza izrada prototipova i proizvoda 

Semestar i vrsta studija: 2. semestar poslijediplomskog doktorskog studija 
Opterećenje u semestru: 20P + 10V
ECTS bodovi: 7,5
Prof.dr.sc. Pero Raos, konzultacije utorkom od 11h do 13h u kabinetu 308
Prof.dr.sc Milan Kljajin, konzultacije ponedjeljkom od 14 do 15h i srijedom od 14 do 15h u kabinetu 309
Doc.dr.sc. Tomislav Galeta, konzultacije ponedjeljakom od 12h do 14h u kabinetu G102