PD 301  Toplinski aktivirani procesi
Semestar i vrsta studija: 3. semestar poslijediplomskog doktorskog studija
Opterećenje u semestru: 20P + 10E    
ECTS bodovi: 7,5

Ime i prezime nositelja kolegija i asistenata koji sudjeluju na kolegiju, pripadajuća zvanja, termin konzultacija i lokacija održavanja konzultacija
Prof. dr. sc. Ivica Kladarić, prema dogovoru u kabinetu 305
Prof. dr.sc Ivan Budić, konzultacije četvrtkom od 14h do 15h u kabinetu 409
Prof.dr.sc. Vlatko Marušić, konzultacije petkom od 9h do 10 h u kabinetu 403