PD302 Visokobrzinski postupci obrade i sustavi 

Semestar i vrsta studija: 3. semestar poslijediplomskog doktorskog studija 
Opterećenje u semestru: 20P + 10V
ECTS bodovi: 7,5
Prof.dr.sc. Janez Kopač, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana
Prof.dr.sc. Antun Stoić, konzultacije utorkom od 11h do 13h u kabinetu 306