PD 304 Modificiranje površina materijala i inženjerstvo površina

Semestar i vrsta studija: 3. semestar poslijediplomskog doktorskog studija
Opterećenje u semestru: 20P + 10E
ECTS bodovi: 7,5

Ime i prezime nositelja kolegija i asistenata koji sudjeluju na kolegiju, pripadajuća zvanja, termin konzultacija i lokacija održavanja konzultacija
Prof. dr.sc Dragomir Krumes, konzultacije ponedjeljkom od 13 h do 14 h u kabinetu 304
Prof. dr. sc. Ivica Kladarić, prema dogovoru u kabinetu 305