PD 403 Odabrana poglavlja iz materijala
Semestar i vrsta studija: 4. semestar poslijediplomskog doktorskog studija
Opterećenje u semestru: 20P + 10E    
ECTS bodovi: 7,5

Ime i prezime nositelja kolegija i asistenata koji sudjeluju na kolegiju, pripadajuća zvanja, termin konzultacija i lokacija održavanja konzultacija
Prof.dr.sc. Dragomir Krumes, konzultacije ponedjeljkom od 13 h do 14 h u kabinetu 304
Prof.dr.sc. Vlatko Marušić, konzultacije petkom od 9h do 10 h u kabinetu 403